Πολιτική κρατήσεων

Πολιτική Κρατήσεων
Booking Conditions

* Ώρα άφιξης στα δωμάτια: 2:00μμ
* Ώρα αναχώρησης από τα δωμάτια: 12:00μμ
* Στην τιμή του δωματίου περιλαμβάνετε το πρωινό.

Πολιτική Κρατήσεων

  1. Για την επιβεβαίωση των κρατήσεων χρειάζεται το 30% προκαταβολή του συνολικού ποσού της κράτησης.
  2. Αποστολή της απόδειξης κατάθεσης με φαξ στο τμήμα κρατήσεων του ξενώνα +30 23810 39.893 είτε με e-mail στη διεύθυνση: info{at}hotelvoras.gr

Πολιτική Ακυρώσεων

  1. Το σύνολο του ποσού της προκαταβολής επιστρέφετε σε περίπτωση ακύρωσης 20 ημέρες πριν από την ημερομηνία άφιξης.
  2. Το 50% του ποσού της προκαταβολής επιστρέφετε σε περίπτωση ακύρωσης 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία άφιξης.
  3. Το 100% του ποσού της προκαταβολής χρεώνεται σε περίπτωση ακύρωσης 5 ημέρες πριν από την ημερομηνία άφιξης.
  4. Το 100% της συνολικής αξίας της κράτησης χρεώνεται αν:
    • Δεν εμφανιστεί ο πελάτης χωρίς προειδοποίηση (nonshow)
    • Γίνει πρόωρη αναχώρηση, χωρίς έγκαιρη προειδοποίηση.